26-10-17-3117.jpg

        Länkar

                V Ä L K O M M E N
                             till
      G y n C a n c e r F ö r e n i n g e n  
                      GÄVLEBORG

GynCancerFöreningen Gävleborg är en ideellt driven patientförening i Gävleborg.

Medlemmarna utgörs av kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer, deras närstående och  stödmedlemmar

Föreningen bildades för att vi som är, eller har varit i samma situation, skall kunna mötas och därigenom stödja varandra.

Vår knutpunkt är Gävle där vi har våra flesta möten, seminarium och träffar.

GCF Gävleborg är medlem i GynCancerFörbundet som är en rikstäckande patienorganisation för kvinnor med Gynekologisk cancer.

​© 2017 GCF Fjärilen